Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nyliberal - libertarian
Author Message
Beowulf Offline
Gröngöling
**

Posts: 2
Likes Given: 0
Likes Received: 1 in 1 posts
Joined: Nov 2014
Reputation: 0
#1
Nyliberal - libertarian
Har inte så bra koll på terminologin...tydligen är nyliberalism och libertarianism inte samma sak? Hur skulle ni definiera skillnaden?
2014-11-15, 11:47
Find Like Post Reply
SÃ¥sse Offline
Marxistisk anarko-etatist
***

Posts: 107
Likes Given: 24
Likes Received: 74 in 47 posts
Joined: Jun 2014
Reputation: 0
#2
RE: Nyliberal - libertarian
Nyliberal är någon som identifierar sig med den klassiska liberalismen.

Libertarian är är ett frihetligt paraplybegrepp där nyliberal ingår. Libertarianer kan vara allt från voluntarister till bleeding heart libertarians.
2014-11-15, 12:13
Find Like Post Reply
0xD15EA5E Offline
Kung på Kurrekurreduttön
***

Posts: 110
Likes Given: 6
Likes Received: 42 in 27 posts
Joined: Aug 2014
Reputation: 0
#3
RE: Nyliberal - libertarian
Ordet liberal är så urvattnat vid det här laget att ingen längre förstår vad det betyder.

I USA är liberalism lika med socialism:
Quote:Liberals believe in government action to achieve equal opportunity and equality for all. It is the duty of the government to alleviate social ills and to protect civil liberties and individual and human rights. Believe the role of the government should be to guarantee that no one is in need. Liberal policies generally emphasize the need for the government to solve problems.
Källa: http://www.studentnewsdaily.com/conservative-vs-liberal-beliefs/

I Sverige kallar sig Moderaterna sig själva för liberalkonservativa:
Quote:Alltsedan bildandet har moderaterna influerats av liberalism. Under 1980-talet fick partiet en allt mer marknadsliberal framtoning, något som jämte den ursprungligt konservativa värdegrunden låg till grund för partiets nu officiella ideologi liberalkonservatism. När Fredrik Reinfeldt övertog ledarrollen i Moderaterna lanserades Nya Moderaterna och partiet sade sig närma sig den politiska mitten genom att en "avvisa skatterevolution", vissa politiska konflikter och samtidigt säga sig ha ett större intresse av socialpolitik och arbete. Genomgripande frågor för partiet är enligt detsamma "valfrihet", arbete, egen företagsamhet och enskilt ägande.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Moderaterna

Medan det i praktiken är ytterst liten skillnad mellan Alliansen och de rödgröna.
Quote:Jämförelsen visar, i allt väsentligt, vad hela cirkusen med valrörelse och riksdagsval utmynnade i. Kan ni se stor skillnad mellan regeringens och Alliansens budgetar? Jag ser att regeringen tar någon miljard extra från de tomma ladorna och smetar ut här och där, men det är på budgetposter där alla lagt så många miljarder att det är direkt svårt att se skillnaden. Men kanske är det för att alla dessa budgetsiffror ger mig svindel, miljardsvindel.
Källa: http://www.mises.se/2014/11/11/sverigedemokraterna-ar-sveriges-sossigaste-parti/

På Wikipedia förklaras libertarianismens uppkomst:
Quote:I USA på 1900-talet började flera anhängare av individuell frihet, begränsad statsmakt och fria marknader att kalla sig för libertarianer eftersom de ansåg att den moderna liberalismen blivit synonymt med statlig inblandning i personliga och ekonomiska angelägenheter. Libertarianismen härleds ofta utifrån liberalismen och i vissa sammanhang är begreppet svårt att skilja från klassisk liberalism.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Libertarianism

Ordet liberal betyder som sagt inte så mycket längre och skapar mest förvirring: https://www.flashback.org/sok/nyliberal+socialliberal?sp=1&f=68

Därför är det imo bättre att använda libertarian och stå fast vid dess grundprinciper: (1) att man ska respektera äganderätten (i.e. inte stjäla) och (2) att man inte ska utöva våld mot sina medmänniskor. Låt inte etatisterna ändra betydelsen av detta ordet också!

Quote:Libertarianism är en politisk ideologi som förespråkar frihet från tvång och strävar efter att minimera staten och dess inflytande över människors liv. Libertarianer vill maximera självständighet och valfrihet, med betoning på politisk frihet, frivilliga sammanslutningar samt det individuella omdömet.

Begreppet används framför allt om politik i USA. I Sverige är begreppet klassisk liberalism vanligare men inte liktydigt. Vanliga ståndpunkter inom libertarianism är förespråkandet av en begränsad stat, privat äganderätt och en minimalt reglerad laissez faire-kapitalism. Även om libertarianism vanligtvis syftar på den äganderättsfokuserade libertarianismen, som anses ligga nära liberalismen, så finns det också en frihetlig socialistisk (engelska: "libertarian socialism") inriktning.

Libertarianer fokuserar ofta, men inte uteslutande, på de moraliska och etiska aspekterna kring demokrati, staten och samhället. Libertarianismen tar ofta avstånd från fenomen som rasism, imperialism och nutidens form av demokrati, där en majoritet av befolkningen får makt över minoriteten. Libertarianer anser ofta att människor är goda av naturen, kapabla att hjälpa de i nöd utan tvång och hot om våld i form av skatt.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Libertarianism
2014-11-15, 13:33
Find Like Post Reply
[+] 1 user Likes 0xD15EA5E's post
hockeysemlan Offline
Gröngöling
**

Posts: 2
Likes Given: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Joined: Dec 2014
Reputation: 0
#4
RE: Nyliberal - libertarian
Jag har hört någonstans att USAs liberal inte syftar på individens friheter utan på statens utifrån konstitutionens ramar. Republicans vill alltså istället hålla staten i stramare tyglar, alltjämt utefter konstitutionens ramar, vilket gör dem i teorin marginellt bättre, men båda utgår ju från att statens existens är förträfflig och republicans tvekar ju inte att använda staten när det passar deras konservativt laddade syften.

Önskar att jag hade källa, men den uppgiften lindrade lite av förvirringen för egen del i alla fall.  
2014-12-23, 23:22
Find Like Post Reply